Menu

Ett uppdaterat produktionslager ger snabba leveranstider

August 18, 2018 - Business
Ett uppdaterat produktionslager ger snabba leveranstider

Angående produktionslager inom kemiindustrin finns mycket att tänka på för att hålla ett uppdaterat lager. På ett laboratorium kan laboranten ha ansvaret både för produktionslagret av kemikalier och reservdelslagret för maskiner och instrument till analyser. Ett produktionslager kan ofta bestå av uppåt hundra olika kemikalier och tiotals tillverkade produkter av dessa. Att hålla reda på detta är en hel vetenskap, kunder beställer inte alltid med regelbundenhet eftersom deras egen produktion kan variera. Det gäller att alltid ha kemikalier hemma för produktion, men att samtidigt inte överstiga den budget för inköp som ställts upp. Vissa veckor kommer många beställningar från kunder, medan det ibland inte görs några beställningar alls, utan istället samlas kemikalierna i produktionslagret på hög och blir för gamla. Att ofta inventera produktionslagret är nödvändigt och att lägga äldre kemikalier främst och använda upp dem först.

Det är viktigt att beakta leveranstiden eftersom en del kemikalier köps från utlandet och har en leveranstid på flera veckor. Övriga kemikalier, från Sverige, kan gå att få hem på några dagar men ibland vill kunderna ha kemikalier snabbt, så det gäller att lagret alltid är påfyllt, både produktionslagret och det egentillverkade lagret. Personalen kan periodvis vara begränsad och endast ha ett visst antal timmar till sitt förfogande varje dag, och produktionen av kemikalier tar den tid det tar. Att skynda sig när det gäller kemikalier är en dålig idé, många kemikalier är frätande och livsfarliga, en stressad laborant är en farlig laborant, det är en varning att ofta tänka på i laboratorie och produktions miljö.

Att ha rätt lokaler och hyllor för produktionslager är också viktigt som du kan se mer här, tänk på god ventilation och rätt material för hyllorna så att de inte fräter sönder. Det är också viktigt att lagerhyllorna håller för tung vikt. En bra sak att tänka på är att placera tungt gods längst ner, det underlättar när man ska lyfta kartonger, hinkar och säckar och självklart också att använda hjälpmedel som liftar och vagnar placerade i samma höjd som hyllorna.

Även reservdelslagret är mycket viktigt att ha redo när maskiner går sönder, så att produktionen inte står still och kunderna får vänta på kemikalier och provsvar. Att vänta på en reparatör för varje fel på maskinerna är inte alltid lämpligt, ibland är den snabbaste vägen att läsa instruktionsboken och åtgärda fel själv. Att använda reservdelslagret till att med jämna mellanrum byta ut delar innan de går sönder är också en god idé. Att ha ett schema för byte av reservdelar och inventering av reservdelslager och produktionslager är en bra vana att ha för att behålla flyt i produktionen, få snabba leveranstider och nöjda kunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *